Op bovenstaande foto uit 1898 is de in aanbouw zijnde Antonius van Padua kerk te zien. De gebouwtjes links voor het klooster deden dienst als kleuterbewaarplaats en voor godsdienstonderwijs. Later kreeg het de naam Parochiehuis en eind jaren ’60 werd de naam R.K. Jeugdwerk op de gevel geplaatst. Het woonhuis op de voorgrond is rond 1905 afgebroken, na het verleggen van de Westelijke Rijkswaterleiding lag op die plaats de leiding. De dijk in de Nieuwe Kerkstraat die naast de leiding lag is hier ook nog niet te zien. De Nieuwe Kerkstraat links voorbij de kerk is nog niet aangelegd.

Nadat de Kapucijnen, paters en broeders, zich in 1897 in de Pierssenspolder hadden gevestigd, begonnen ze in 1898 met het bouwen van een kerk en klooster. Begin 1899 werd de kerk ingezegend. Op 13 maart 1900 ontstond brand, waarschijnlijk na blikseminslag in de kerktoren, en brandden kerk en klooster uit. Een week later werd met de herbouw van kerk en klooster begonnen en in februari 1901 werd de nieuwe kerk in gebruik genomen.Halverwege de jaren ’60 werd een portaal en  zijbeuk aangebouwd, omdat de kerk te klein werd. Per 1 januari 2013 werd het kerkgebouw gesloten.

Op onderstaande foto uit 1911 is een toneeluitvoering te zien van het Sint Jozefpatronaat in het Parochiehuis (Patronaat).