Op bovenstaande foto is de Baljuwlaan te zien, aangelegd als invalsweg vanaf de nieuwe rondweg bij Sluiskil naar het centrum van Sluiskil. Het voorste gedeelte wat op deze foto te zien is, werd halverwege de jaren ’60 aangelegd. Het achterste gedeelte richting de kerk, werd begin jaren ’70 voltooid.

De Baljuwlaan werd aangelegd op gronden van de Pierssenspolder, toen er in de jaren ’60 in deze polder een nieuwe wijk in Sluiskil werd gebouwd. Voorheen lagen er op de plaats van deze nieuwe wijk weilanden en akkers.

Op de linker onderstaande foto is het BP tankstation van ‘de Krijger’ te zien en helemaal links het hek dat destijds einde van de Baljuwlaan markeerde.

De 1 cent munt uit 1882 heb ik in 1979 gevonden op terrein, waar toen de woningen Baljuwlaan 19 – 21 gebouwd zouden worden.