Deze spoor- en verkeersbrug over het kanaal Terneuzen – Gent, ligt ongeveer een 1100 meter noordelijker ten opzichte van de voormalige minister Lelybrug in Sluiskil. In het voorjaar van 1968 opengesteld voor het verkeer. De totale lengte van de brug is ongeveer 270 meter, de lengte van de draaibrug is ongeveer 150 meter.