De loop van het K12 spoorweggeschut wijst richting Sluiskil. Achter de dijk met bomen, is het spoorwegstation Philippine vaag te zien. Dit station stond net boven Zandstraat, op ruim 2 km bij station Sluiskil-Brug vandaan. Station Philippine werd geopend in 1869, gesloten in 1939 en gesloopt in 1960. De dijk met bomen is een dijk van de Nieuwe Vogelschor of Westdorpe polder en gaat links richting Driekwart.