Op bovenstaande afbeelding van voor 1920 is aan de rechterkant het eerste huis van de Kanaalweg-Zuid, net voorbij het station Sluiskil-Brug, te zien. De winkel en café van Faas. Op de gevel van het huis valt te lezen; Café de la Station – afspanning – rijwielhandel / reparatieinrichting. Daarnaast het hotel ‘De Kroon’ van Fermont, (later Stockman) schuur en woonhuis van Cortvriendt, op de plaats van de schuur kwam later hotel Jacobs (later Meert). Achter deze huizen lag de Louisapolder, ingedijkt in 1844. Alles wat op deze afbeelding te zien is, is verdwenen bij de tweede verbreding van het kanaal Terneuzen – Gent.

De eerste rij woningen van de Kanaalweg-Zuid zijn gebouwd op gronden van de Coegorspolder. De woningen voorbij de opening naar de later aangelegde Spoorstraat zijn gebouwd op de voormalige dam die tot voorbij Stoodorpe lag. Deze dam werd aangelegd om de stroomgeul het Axelse Gat af te dichten. Het Axelse Gat werd op deze plaats omstreeks 1825 afgedamd in verband met de aanleg van het kanaal Terneuzen – Gent.

Op de eerste onderstaande afbeeldingen zijn de schepen net voorbij en bij de ‘Blauwe Brug’ te zien. Bij de opening tussen de huizen, begon de later aangelegde Spoorstraat. Op andere afbeeldingen is de Kanaalweg-Zuid te volgen vanaf het station Sluiskil-Brug tot aan Stroodorpe. Bij de tweede verbreding van het kanaal Terneuzen – Gent zijn ongeveer een twintigtal huizen aan de Kanaalweg-Zuid afgebroken.

Op onderstaande foto passeert een schip de ‘Blauwe Brug’. De ijzeren draaibrug uit 1864 had een totale lengte van 55 meter en was helemaal blauw geverfd. De brug kreeg al snel de naam de ‘Blauwe Brug’. Deze draaibrug verving de dubbele houten draaibrug die in gebruik was gesteld in 1827. De ‘Blauwe Brug’ werd omstreeks 1905 geruimd bij de eerste verbreding van het kanaal Terneuzen – Gent.