Op bovenstaande foto is het begin van de Middenstraat te zien vanaf de Spoorstraat. De eerste woning aan de rechterzijde werd eind jaren ’60 ingericht als het nieuwe postkantoor. De eerste 13 woningen die aan de linkerzijde te zien zijn, werden afgebroken voor de tweede kanaalverbreding van het kanaal Terneuzen – Gent. De Middenstraat is gebouwd op gronden van de Louisapolder, die werd ingedijkt in 1844. Eerst in gebruik als landbouwgrond, werd er in de jaren ’20 / ’30 een deel in gebruik genomen als woongebied. In de Louisapolder verschenen toen woningen aan de nieuw aangelegde Middenstraat, Louisastraat en Spoorstraat.

Op de eerste twee onderstaande afbeeldingen is te zien waar de rij woningen in de Middenstraat stond. De nieuw aan te leggen Kanaalweg zal komen te liggen op de plaats waar de huizen van de Middenstraat en Spoorstraat stonden. Op de laatste afbeelding is de bouw te zien van woningen in het nieuwe deel van de Middenstraat in de jaren ’60.