De minister Lelybrug in Sluiskil werd in 1947 in gebruik genomen. Het was de voormalige spoorbrug die was hersteld na oorlogsschade en nu een was omgebouwd tot een gecombineerde spoor- en verkeersbrug. De totale lengte van de minister Lelybrug was hetzelfde als de voormalige spoorbrug en bestond ook uit een vaste brug aan oost- en westzijde en een draaibrug. De brug was wel breder dan de voormalige spoorbrug.

Op onderstaande foto’s is het herplaatsen van de vaste brug aan de westzijde van de nu genoemde minister Lelybrug te zien.

Vanaf 1960 begon de tweede verruiming van het kanaal Terneuzen – Gent en was de brug, samen met de helft van Sluiskil,  gedoemd om te verdwijnen. De Minister Lelybrug bleef tot mei 1968 in functie. Een Rijkspont kwam daarna in de vaart als vervanging om voet- en fietsverkeer over te zetten. Een nieuwe draaibrug werd ruim een kilometer noordelijker ten opzichte van de Minister Lelybrug  gebouwd voor het auto- en treinverkeer.

Under construction