Bovenstaande foto uit 1927, is genomen ter gelegenheid van de eerste wielerwedstrijd in Sluiskil. Met bloemenkrans is wielrenner Gustaaf Vanhijfte, linksonder op de foto te zien. In het huis met de vlaggenstok woonde de familie Colsen, deze woning werd eind jaren ’60 afgebroken voor de aanleg van de Baljuwlaan. De woning daarnaast werd  bewoond door de familie Meert, later verbouwd tot winkel, waarin in de jaren ’70 de A & O markt kwam. Op de plaats waar het hoge huis van Cortvriendt staat, werd later een deel van het schoolplein van de Sint Antoniusschool aangelegd. De stenen muur op de voorgrond hoorde bij de Antonius van Padua kerk. Het laatste huis op de foto, waarvan enkel het dak zichtbaar is, werd later café ‘De Boekanier’.

De Nieuwe Kerkstraat werd ook gebouwd op gronden van de Pierssenspolder. Nadat de Kapucijnen, paters en broeders, zich in 1897 in de Pierssenspolder hadden gevestigd, begonnen ze in 1898 met het bouwen van een kerk en klooster. Begin 1899 werd de kerk ingezegend. Op 13 maart 1900 ontstond brand, waarschijnlijk na blikseminslag in de kerktoren, en brandden kerk en klooster uit. Een week later werd met de herbouw van kerk en klooster begonnen en in februari 1901 werd de nieuwe kerk in gebruik genomen.

Omdat Sluiskil een centraal punt vormde voor de gemeenten Terneuzen, Sas van Gent, Philippine, Hoek, Westdorpe en Axel leek het een geschikte plaats voor een R.K. ziekenhuis. De paters Kapucijnen stelden alles in het werk om dit gerealiseerd te krijgen. Samen met de zusters van de Congregatie van het Heilig Hart werd verpleging mogelijk gemaakt. In mei 1915 werd het ziekenhuis aan de Kerkstraat ingezegend. Nadat de zusters in 1915 in Sluiskil waren aangekomen, werd eind dat jaar besloten tot het bouwen van een schoolgebouw aan de Kerkstraat. Op 15 juli 1917 werd de R.K Bijzondere School Sint-Antonius officieel in gebruik genomen.

Op onderstaande afbeeldingen, is de Kerkstraat te volgen vanaf het begin bij de oprit naar de Bovenweg tot aan de laatste huizen. Helemaal aan het einde van de Nieuwe Kerkstraat, naast de Vogelschordijk, ligt de Algemene begraafplaats. Achter de dijk in de Nieuwe Kerkstraat, liep na 1906 de verlegde Westelijke Rijkswaterleiding. Naast de Westelijke Rijkswaterleiding lag de dijk waarop de in 1906 verlegde spoorweg lag. Achter deze dijk lag de Louisadijk van de in 1844 ingedijkte Louisapolder. Deze dijk werd vanaf 1906 afgegraven. De Louisadijk sloot aan op de Coegorsdijk.

Bij de tweede verbreding van het kanaal Terneuzen – Gent, werden ook enkele woningen van de Nieuwe Kerkstraat afgebroken. De dijk in de Nieuwe Kerkstraat werd voor het grootste gedeelte afgegraven in de jaren ’60. Waar de dijk lag werd later het café van Dallinga gebouwd en de speeltuin en tennisbaan aangelegd. Het ziekenhuis werd afgebroken in 1990. De Sint Antoniusschool werd in 2015 gesloopt.

De foto’s bij Begheijn Landbouwwerktuigen zijn genomen rond 1945 / 1946 door Leon Vanhijfte. Op de eerste foto van links naar rechts:
Willy Mobach, Frans van Aerde, Marie Mey (zus van Frans Mey), Strijdonck (gebouw op de achtergrond is het Patronaat). Op de plaats waar de foto is genomen, ligt tegenwoordig de Gildestraat.
Op de tweede foto van links naar rechts:
Rinus Jansen van Roosendaal, Goedemont, Vander Rave (voorman), Piet Riemens, (onbekend), Marie Mey, (onbekend), (onbekend), Gustaaf Bracke
Zittend: Strijdonck, Willy Mobach (bijgenaamd: Mobje), Frans van Aerde, Jan van Driesschen (bijgenaamd Jan van ’t Schippertje), (onbekende wiens vader reed op het locomotiefje op de fabriek)

Op onderstaande foto van 1917 is de bouwploeg van de Bijzondere School Sint – Antonius te zien.

Door de Duitse Luftwaffe werd in de zomer van 1942 luchtafweergeschut (Flak) op het dak van de school geplaatst.