Op bovenstaande afbeelding van rond 1920 is een deel van de Oostkade te zien. De huizen op de voorgrond  zijn op 21 mei 1940 in brand gestoken door Belgische militairen. Op de achtergrond zijn de laad- en losinstallaties van de Cokesfabriek zichtbaar. Alle bebouwing aan de oostzijde van het kanaal Terneuzen – Gent in Sluiskil, ligt op gronden van de Coegorspolder.

Begin 1900 stonden er in Sluiskil slechts huizen en boerderijen aan de oostzijde van het kanaal Terneuzen – Gent. Een rij met huizen bij de ‘Blauwe Brug’ verdween rond 1905 bij de eerste verbreding van het kanaal en op de plaats waar een boerderij stond werd in 1911 met de bouw van de Cokesfabriek (ACZC) begonnen. Achter de woningen richting het zijkanaal Axelse Sassing begon in 1929 de bouw van de l’Azote (CNA) en veranderde de omgeving aan de Oostkade nog meer. Deze woningen zijn in de jaren ’60 allemaal afgebroken.

Achter de huizen aan het begin van de Oostkade werd eind jaren ’40 begonnen met het bouwen van woningen en er verscheen een nieuwe woonwijk, ‘Sluiskil-Oost’ genoemd. De straten droegen allemaal de namen van vogels. Eind jaren ’80 is deze woonwijk samen met de huizen aan de Oostkade compleet afgebroken. Op onderstaande foto’s is van deze wijk de Zwaluwstraat, Lijsterplein en Vinkenstraat te zien. Op de volgende foto’s zijn de woningen voor de CNA te zien.

Bij de volgende rij foto’s, laten de eerste foto’s uit 1905 het bouwen van de draaibrug over het zijkanaal naar de Axelse Sassing zien. Deze draaibrug werd rond 1929 opgeruimd, omdat er plaats gemaakt moest worden voor het aanleggen van een laad- en loskade voor de CNA. De draaibrug werd vervangen door een ophaalbrug, die meer in de buurt van de huizen op de achtergrond kwam te liggen. Op de eerste foto staat, in het midden op de achtergrond, het huis dat ook is te zien op latere foto’s bij die ophaalbrug. Op de tweede foto is, op de achtergrond in het midden, het ‘Eiland’ te zien dat ontstond na het graven van de nieuwe kanaalarm. De twee huizen rechtsachter staan op de kanaaldijk, net voorbij Stroodorpe. Op de laatste foto’s is de draaibrug voltooid en op de eerste foto is linksachter de ‘Axelse Vlakte’ te zien en rechtsachter het ‘Eiland’. Op de tweede foto is de Kanaalweg-Zuid zichtbaar, met in het midden op de achtergrond de Antonius van Padua kerk. Helemaal rechts op de foto is het bouwen van de nieuwe spoor- en Lelybrug nog net zichtbaar.

Op de laatste serie foto’s is de ophaalbrug over het zijkanaal naar de Axelse Sassing te zien, die de in 1929 opgeruimde draaibrug verving. Deze ophaalbrug werd in mei 1940 door Belgische militairen en na herbouw op 17 september 1944 door Duitse militairen opgeblazen. Opnieuw herbouwd, was de ophaalbrug in gebruik tot begin jaren ’70. Daarna is ook deze brug opgeruimd wegens verdere uitbreiding van de laad- en loskade. De ophaalbrug ligt nu tussen de Rosegracht en Herengracht in Terneuzen.

Op onderstaande foto is men bezig met de afbraak van een oude duiker / spuisluis aan de toekomstige Oostkade. In het midden is het kanaal Gent-Terneuzen te zien, op de dijk daarachter ligt de weg naar de Kanaalweg-Noord. De huizen op de achtergrond staan aan de Pierssenspolderstraat, net voor de huizen is een deel van de Coegorsdijk te zien die in 1948 werd afgegraven. De bomenrij rechtsachter, staat op een deel van de Coegorsdijk dat tegenwoordig naast de Provinciale weg N252 ligt.