Op bovenstaande foto is het begin van de Spoorstraat te zien vanaf de Kanaalweg-Zuid. Net voorbij de boom aan de linkerzijde, is de afslag naar de Middenstraat. Het gebouw in het midden op de achtergrond is de openbare school. De Spoorstraat is gebouwd op gronden van de Louisapolder, die werd ingedijkt in 1844. Eerst in gebruik als landbouwgrond, werd er in de jaren ’20 / ’30 een deel ingericht als woongebied. Sluiskil groeide na de komst van de fabrieken en het inwonertal steeg. In de Louisapolder verschenen toen woningen aan de nieuw aangelegde Spoorstraat, Middenstraat en Louisastraat. In de Spoorstraat werd een nieuwe openbare school gebouwd, die in 1939 in gebruik werd genomen.

Bij de tweede verbreding van het kanaal Terneuzen – Gent in de jaren ’60, werd een aantal woningen in de Spoorstraat afgebroken. Alle woningen aan de linkerzijde van bovenstaande foto zijn verdwenen en aan de rechterzijde verdwenen de woningen tot aan de afslag naar de Middenstraat.

Op onderstaande foto is de oude muziekkiosk aan de Spoorstraat te zien. De kiosk werd gebouwd in 1949. Het grote gebouw op de achtergrond is de in 1939 geopende openbare school. De woningen aan de rechterzijde staan aan de Spoorstraat, de foto van de muziekkiosk is genomen vanaf de Middenstraat. Vanwege de tweede kanaalverbreding, werd de muziekkiosk in 1966 afgebroken.