Op boven- en onderstaande foto zijn de woningen van Stroodorpe te zien. Achter de woningen aan de rechterzijde, ligt de Louisapolder en achter de woningen aan de linkerzijde ligt de Stroodorpepolder. Vanwege de drassigheid en wateroverlast, werd dat deel van de Stroodorpepolder vroeger ook wel aangeduid als de ‘Natte Weie’ (natte wei).

Stroodorpe heeft zijn naam te danken aan woonketen opgetrokken uit hout en riet. Die boden onderdak aan de dijkwerkers die werkten bij het indijken van de Louisapolder in 1844. Na de voltooiing van die werken bleven er achter, die deze woningen betrokken. De huizen van Stroodorpe zijn gebouwd op en tegen een dijk van de Stroodorpepolder (ingedijkt in 1825).

Onderstaande foto toont de woning op Stroodorpe 19 tijdens de ‘Wederopbouw’ in 1947. De oorlogsschade werd veroorzaakt door het opblazen van het spoorweggeschut en de treinen in september 1944.